Info til gæster
For at skrive eller svare på et indlæg, skal du logge på med

bruger: gæst       kode: gæst

Ribe premiere 16/4 2024

Mere
1 måned 5 dage siden #6452 af Hans A
Besvaret af Hans A på emne Ribe premiere 16/4 2024
Godt arbejde Jørn!
Jeg håber på en tur til Ribe inden længe - Jeg skal nok genudsætte de små jeg fanger:-)

Venligst Log på for at deltage i samtalen

Mere
1 måned 2 uger siden #6451 af Jørn Lausen
Besvaret af Jørn Lausen på emne Ribe premiere 16/4 2024
Hej

Jeg har været til møde i sammenarbejdes udvalget og vedhæfter her referatet.
En ting der blev diskuteret var fiskeri med orm. Det er jo nu igen tilladt at fiske med j kroge, men det forlyder at kun 3 procent overlever en genudsætning. så ha det i mente når i fisker.
Fiskede 2 timer på stykket, men mærkede ikke noget,
Kunne være godt om man lige skrev her på siden når man har været nede og fiske, uanset om man fanger noget eller ej.

SAMARBEJDSUDVALG RIBE Å SYSTEMET
Ribe Sportsfiskerforening, Nørre Å Konsortiet, Gels Å Sammenslutningen, Sønderjysk Sportsfiskerforening, Nørre Å
(Frede Boisen), The Big Five, Gert Mikkelsen, Gram Slot v/ Svend Brodersen og Jels Fiskeriforening.
Referat af SU møde den 24. april kl 19.00 i Sønderjysk Sportsfiskerforening´s klublokaler, Danmarksgade 8 i Vojens
Deltager: Tom Donbæk, Preben Nielsen, Frede Boisen, Henrik Axelsen, Jørgen Lausen.
Afbud: Gert Mikkelsen, Niels Lodbjerg, Emil Trans.
Fraværende Svend Brodersen (Gram Slot) og Carsten Bull.
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
1. Formandens beretning
2. Regnskab og budget
3. Indkomne forslag
4. Valg.
a. Valg af formand (TD modtager ikke genvalg)
b. Valg af kasserer
c. Valg af sekretær/referent
d. Valg af udsætningskoordinator
e. Valg af vandplejeansvarlig
5. Eventuelt.
Ad. Pkt. 1 dagsorden (godkendt)
Ad. Pkt. 2 Formandens beretning (taget til efterretning)
Vedr. kvotefordelingen er formandens mail af d. 31. marts 2024 gældende.
Der sker en modregning i lakse kvoterne når der opfiskes mange laks i de sidste mdr. med orm.
Der sker også modregning i lakse kvoterne når der ikke lukkes for fiskeri når vandet er over 18 grader.
Der skal ske noget omkring Ribe by med spærringen / opgangs mulighederne de næste år – det er en stor
stopklods.
Ad. Pkt. 3 Regnskab og budget (godkendt)
Ad. Pkt. 4 Indkommende (ingen)
FB. Forslag til næste møde orme fiskeri forbi efter første laks er fanget for at skåne laksene.
Ad. Pkt. 5
A. Valg af formand (Preben valgt – tvunget til påtage sig opgaven)
B. Valg af kasserer (Preben genvalgt)
C. Valg af sekretær/referent (Emil genvalgt)
D. Valg af udsætningskoordinator (Henrik genvalgt)
E. Valg af vandplejeansvarlig.? (måske Niels)
Ad, pkt. 6 Eventuelt.
Vandløbs restaurering fremover skal der arbejdes mere med – hvordan kommer det til at ske.?
Der er måske mulighed ved stryget ved Gels Bro Dambrug.
Stor tak til Tom Donbæk for hans store indsats med den nye handlingsplan 2023 - 2027 og Gels Å Projekt
beskrivelse 2024.
Referent
Preben Nielsen

Venligst Log på for at deltage i samtalen

Mere
2 måneder 5 dage siden #6442 af Eddie Knudsen
Besvaret af Eddie Knudsen på emne Ribe premiere 16/4 2024
Tak for info Jørn. 
jeg regner med en tur til åen den kommende weekend hvis nogen vil med. 

Venligst Log på for at deltage i samtalen

Mere
2 måneder 5 dage siden #6441 af Jørn Lausen
Besvaret af Jørn Lausen på emne Ribe premiere 16/4 2024
Hej med jer der er så heldige at kunne komme til Premier dagen.
Inde i kote oversigten kan man se at der ved os står en laks, ikke om den er over eller under 73. Så jeg har spurgt hvad det betyder,
Preben har svaret, og det betyder at vi må fange en lille ELLER en stor. Vil da foreslå at vi går efter en stor. Men det er jo ikke op til mig at bestemme, Peter ved ikke om du er bekendt med reglerne, men der må ikke fiskes med modhager på krogen, og man skak huske at indmelde sin fangst hurtigst muligt, også ved genudsætning, men du er jo sammen med garvede laksefiskere, så de kan sikkert forklare alle regler.
Knæk og Bræk til jer. Vedhæfter lige mere info.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Ribe Å vandsystem i 2024

Fangsterne i 2023 var de laveste siden 2014. Andelen af grilse i fangsterne i 2023 var middel.

DTU Aqua har i 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks estimeret til 3.564 (1.230-5.899) laks.

Den naturlige reproduktion har været stigende i Ribe Å-systemet igennem de senere år, hvilket har reduceret behovet for at udsætte laks. Andelen af vildlaks i bestanden i 2021 var 87 %. På den baggrund er alle udsætninger i Ribe Å derfor ophørt og den sidste udsætning var i efteråret 2022.

I Ribe Å-systemet er der sket en række forbedringer, som har skabt passage til flere gyde- og opvækstområder. Ribe Å er opstemmet ved Ribe By, hvilket hindrer fri passage for fisk. Alle gydeområder for laks i Flads Å, Gram Å og Gels Å er beliggende opstrøms disse opstemninger.

I Gels Å, mellem Bevtoft og Gelsbro Dambrug, er der lavet 15 kunstige reguleringsstyrt (betonstyrt) i perioden 1945-1965. De blev i 1995-1996 erstattet med en række unaturligt stejle stenstryg. De stejle stenstryg er unaturlige og hindrer, at fisk kan passere frit og nogle fiskearter kan ikke passere strygene og derved komme frem til egnede gyde- og opvækstområder. Der kan således opnås en stor miljø- og naturmæssig gevinst ved at ændre de unaturlige og stejle stenstryg til brede og lavvandede grusstryg med en naturlig hældning. Ved at genskabe mere naturlige forhold på de stejle styrt vil der kunne ske en øget fremgang for en række fiskearter, herunder truede og sårbare arter samt habitatarter som f.eks. laks og lampretter.

Ud fra en samlet biologisk vurdering, fastsættes kvoten for 2024 på et lavere niveau end i 2023 til i alt 170 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer en fortsat positiv udvikling i antallet af optrækkende laks og således ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2024

Venligst Log på for at deltage i samtalen

Mere
2 måneder 5 dage siden #6440 af Eddie Knudsen
Besvaret af Eddie Knudsen på emne Ribe premiere 16/4 2024
Jeg deltager alligevel ikke på premiere dagen da jeg er KBH. Knæk og bræk og tak til Peter for påmindelsen

Venligst Log på for at deltage i samtalen

  • peter.norholm@gmail.com
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Mere
2 måneder 5 dage siden #6439 af peter.norholm@gmail.com
Besvaret af peter.norholm@gmail.com på emne Ribe premiere 16/4 2024
Fedt. Jeg glæder mig. Jeg kommer fra den anden side. Fredericia. Så det giver ikke mening med fælleskørsel denne gang.

Venligst Log på for at deltage i samtalen

Tid til at oprette siden: 0.078 sekunder